Miljø

Vi benytter ingen miljøskadelige råmaterialer

Gjenvinning av produksjonsmassen gjennom hele prosessen

Etter brenning resirkuleres vrakprodukter som fyllmasse

Luften og vannet som anvendes i fabrikken renses

Miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004

Sertifisert i henhold til kvalitetsstyringsstandarden NS-EN ISO 9001:2008

Sertifisert i henhold til energiledelsessystem ISO 50001:2011

Sertifisert av Grønt Punkt